قیمت گذاری در عکاسی صنعتی و تبلیغاتی به تعداد فریم اندازه و متریال محصول و … بستگی دارد. جهت استعلام و هماهنگی تلگرام Photoluxe پاسخگو می باشد.